Daily Archive: май 26, 2021

Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

Във връзка с изпълнение на заповед РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката Ви информирамe, че съгласно т. 4 график на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на…
Още…