Monthly Archive: април 2022

„Заедно в ученето, заедно в игрите“

На 28.04.2022г., учениците от II „А“ , II „Б“   II „Г“ и II „Ж“ клас, заедно със своите родители, взеха участие в „Заедно в ученето, заедно в игрите“. Класовете с родителите бяха строени в четири групи и трябваше да се състезават…
Още…

СУ “Черниризец Храбър”, гр. Пловдив член на световното семейство на Google референтните училища!

От 29.04.2021г. СУ “Черниризец Храбър”, гр. Пловдив вече е член на световното семейство на Google референтните училища! “Референтно училище” е сред най-престижните световни програми за учебни институции на Google. Програмата е за организации, които доказано подобряват образователния процес чрез смисленото…
Още…

Насочване на ученици с хронични заболявания, увреждания и със специални образователни потребности – прием VIII клас

В Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), ул. „Прохлада“ №1, гр. Пловдив, тел. 032/621 573 ще се приемат документите за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО от Регионалния екип за подкрепа…
Още…

Мастер-клас „Сръчни ръце“

На 20.04.2022г., учениците от II „В“ , II „Д“ и II „E“ клас, заедно със своите родители, взеха участие в състезанието Мастер-клас „Сръчни ръце“. Състезанието бе открито със стихотворението „Великден“, което казаха представители на класовете. Класовете бяха разделени в три…
Още…

Деца се включиха в демонстрация на гасене на пожари в СУ „Черноризец Храбър“

Днес в СУ „Черноризец Храбър“ се проведе много вълнуващо и полезно събитие под надслов – „Професията на моите родители“. Учениците от 4. „а“, 4. „б“, 4. „г“ и 4. „д“ клас имаха привилегията техни гости да бъдат служители от местната…
Още…

Свободно работно място за длъжност ЗДАСД – резултат от събеседване

  П Р О Т О К О Л Днес, 15.04.2022 г., комисия, назначена със Заповед №№РД-10-1492/ 11.04.2022 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност ЗДАСД…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията ЗДАСД

Допуснати кандидати за събеседване за позицията ЗДАСД Комисията, съгласно заповед №РД-10-1492/ 11.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – ЗДАСД  Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 15.04.2022 г. както следва: Вх….
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията заместник-директор учебна дейност

Допуснати кандидати за събеседване за позицията заместник-директор учебна дейност Комисията, съгласно заповед №РД-10-1468/ 01.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – заместник-директор учебна дейност Допуснатите кандидати да се явят за интервю на 07.04.2022г….
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител начален етап – ЦОУД

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител начален етап – ЦОУД Комисията, съгласно заповед №РД-10-1468/ 01.04.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител начален етап – ЦОУД. Допуснатите кандидати да се явят…
Още…

Национална седмица на четенето в СУ „Черноризец Храбър“

През седмицата на четенето учениците се впуснаха в безброй вълнуващи дейности, с които показаха любовта си към книгата. На гости ни беше писателят Илия Деведжиев, който представи своята книга „Облачето и дъгата“ пред учениците от втори и трети клас. Мария…
Още…