Daily Archive: април 15, 2022

Свободно работно място за длъжност ЗДАСД – резултат от събеседване

  П Р О Т О К О Л Днес, 15.04.2022 г., комисия, назначена със Заповед №№РД-10-1492/ 11.04.2022 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност ЗДАСД…
Още…