Daily Archive: юни 30, 2022

Проект „Занимания поинтереси“

ПРОЕКТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ   Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Заниманията по интереси се организират от общинските…
Още…