Monthly Archive: юли 2022

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД Комисия, назначена със заповед №РД- 10 – 2286/24.06.2022 г. на Директора на СУ „Черноризец Храбър“ – г-жа Елена Кисьова, след проведеното интервю по предварително оповестен график с кандидатите за учител в…
Още…

Одобрени кандидати

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com ПРОТОКОЛ Днес, 18.07.2022 г. комисия за подбор, назначена със Заповед № РД-10-2373/11. 07.2022 г. на директора на училището, г-жа Елена Кисьова извърши подбор…
Още…

Записване на ученици на I етап на класиране – прием VIII клас

Уважаеми родители и ученици, Проверка на класирането може да се осъществи от акаунта на ученика с данни за достъп от служебната му бележка. Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап…
Още…

Брой на местата за приемане в паралелките с профил и специалност от професия в неспециализираните училища на област Пловдив с държавен прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г. след записването на учениците с хронични заболявания

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, На основание раздел VІ от глава четвърта на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е издадена заповед на началника на РУО – Пловдив, с която е утвърден броят на местата за приемане в…
Още…

Дейности по проекта

Ученици от СУ „Черноризец Храбър“ взеха участие в събитие за популяризиране на дуалната система пред родители и ученици, състояло се на 22.05.2023 г. в хотел „Double Tree By Hilton“. пл. Св. Петка.  Галерия   Посещение в Аграрен университет – Пловдив…
Още…