Monthly Archive: юли 2022

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД Комисия, назначена със заповед №РД- 10 – 2286/24.06.2022 г. на Директора на СУ „Черноризец Храбър“ – г-жа Елена Кисьова, след проведеното интервю по предварително оповестен график с кандидатите за учител в…
Още…

Одобрени кандидати

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com ПРОТОКОЛ Днес, 18.07.2022 г. комисия за подбор, назначена със Заповед № РД-10-2373/11. 07.2022 г. на директора на училището, г-жа Елена Кисьова извърши подбор…
Още…

Записване на ученици на I етап на класиране – прием VIII клас

Уважаеми родители и ученици, Проверка на класирането може да се осъществи от акаунта на ученика с данни за достъп от служебната му бележка. Записването на ученици на І етап на класиране или подаването на заявление за участие във ІІ етап…
Още…

Брой на местата за приемане в паралелките с профил и специалност от професия в неспециализираните училища на област Пловдив с държавен прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г. след записването на учениците с хронични заболявания

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, На основание раздел VІ от глава четвърта на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е издадена заповед на началника на РУО – Пловдив, с която е утвърден броят на местата за приемане в…
Още…

Дейности по проекта

На 23.06.2022 г. стартираха дейностите по проект „Подкрепа за дуалната форма на обучение“ чрез провеждане на пробно стажуване на ученици от СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив във фирма „Стико-90″ЕООД. Обучаваните в дуална форма ученици се запонаха с организацията и дейността…
Още…