Daily Archive: юли 7, 2022

Брой на местата за приемане в паралелките с профил и специалност от професия в неспециализираните училища на област Пловдив с държавен прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 г. след записването на учениците с хронични заболявания

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, На основание раздел VІ от глава четвърта на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е издадена заповед на началника на РУО – Пловдив, с която е утвърден броят на местата за приемане в…
Още…