Daily Archive: юли 19, 2022

Одобрени кандидати

Средно училище „Черноризец Храбър“гр. Пловдив, район Тракия, ул. “Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49, e-mail: office@cherhrab.com ПРОТОКОЛ Днес, 18.07.2022 г. комисия за подбор, назначена със Заповед № РД-10-2373/11. 07.2022 г. на директора на училището, г-жа Елена Кисьова извърши подбор…
Още…