Daily Archive: юли 20, 2022

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД

Одобрени кандидати за позицията учител в начален етап – ЦОУД Комисия, назначена със заповед №РД- 10 – 2286/24.06.2022 г. на Директора на СУ „Черноризец Храбър“ – г-жа Елена Кисьова, след проведеното интервю по предварително оповестен график с кандидатите за учител в…
Още…