Daily Archive: ноември 8, 2022

Одобрен кандидат за позицията учител по история и цивилизации

Комисия назначена със заповед №РД-10-606/ 03.11.2022 г. на директора на СУ„Черноризец Храбър“ – гр. Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място – учител по история и цивилизации, предлага за назначаване:  Кандидат с вх. № ЧР-02-900/…
Още…

График за провеждане на събеседване с кандидати за позицията учител по история и цивилизации

Допуснати кандидати за събеседване за учител по история и цивилизации   Комисията, съгласно заповед №РД-10-606/03.11.2022 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по история и цивилизации Допуснатите кандидати да се явят за…
Още…