Monthly Archive: април 2023

Забавно учене

Ученици от 3г клас и 3ж клас на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив с учители ГЦОУД Борислав Герговски и Тани Радев посетиха с учебна цел Паметника на Съединението и Природонаучния музей в гр. Пловдив. И на двете места беше изнесена…
Още…

“Сръчни ръце“

На 27.04.2023г. между учениците от III „в“, III „д“ и III „е“ клас се проведе състезанието Мастер-клас “Сръчни ръце“ – сезон 2. Начало на съревнованието дадоха представители на всеки от трите класа със стихотворението “Време за нас“.Децата, заедно със своите…
Още…

Приказка за моя Род

От древни времена народът ни създавал приказки, легенди, гатанки, пословици и поговорки. С обич и разум дедите ни са завещали своите човешки добродетели: трудолюбие, уважение, любовта към земята, почитта към по – възрастните… Приказките са извор на знания за всички нас, възможност…
Още…

Общинското ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“

Днес отборът от 6е клас на СУ „Черноризец Храбър“ се класира на трето място в Общинското ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“. Дисциплините, в които се съревноваваха отборите представяха реални действия при различни заплахи, като земетресение, химическа…
Още…

Насочване на ученици с хронични заболявания

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием…
Още…

България в душата и сърцето

“Не съм те никога избирал на земята. Родих се просто в теб на юнски ден във зноя. Аз те обичах ,не защото си богата….., а заради туй,че съм безсилен да забравя за ослепените  бойци на Самуила ….“ С тези думи, от стихотворението …
Още…

Инициатива, посветена на изучаване на испански език в училище “Черноризец Храбър”

През месец март в училище “Черноризец Храбър” се проведе инициатива по запознаване на учениците от начален етап от страна на по-големите ученици с испански език, който се изучава в прогимназиален и гимназиален етап на обучение. Ученици от гимназиален етап представиха…
Още…

Участие в „Учебни компании“

Нашите ученици от УК “ЕА12А” постигнаха изключителен успех като се класираха на крачка след финалистите на регионалния полуфинал на учебните компании. Състезанието се състоя на 07.04. 2023 г. в гр. София.         Горди сме с учениците ни, които…
Още…

Традиции и обичаи от един сплотен екип!

Предстоят едни от най-светлите християнски празници „Лазаровден“ и „Цветница“. С много усмивки и настроение, днес в часът “Занимания по интереси” всички ученици от трети клас изслушаха в захлас за традициите и обичаите, след което се хванаха за ръце и ръководени…
Още…