Daily Archive: април 28, 2023

Забавно учене

Ученици от 3г клас и 3ж клас на СУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив с учители ГЦОУД Борислав Герговски и Тани Радев посетиха с учебна цел Паметника на Съединението и Природонаучния музей в гр. Пловдив. И на двете места беше изнесена…
Още…

“Сръчни ръце“

На 27.04.2023г. между учениците от III „в“, III „д“ и III „е“ клас се проведе състезанието Мастер-клас “Сръчни ръце“ – сезон 2. Начало на съревнованието дадоха представители на всеки от трите класа със стихотворението “Време за нас“.Децата, заедно със своите…
Още…