Daily Archive: ноември 3, 2023

Честване  Денят на Народните будители

 Денят на народните будители в СУ “Черноризец Храбър” – гр. Пловдив  ще бъде отбелязан  през учебната 2023/ 2024 г. със следните две инициативи: 2. Конкурс за най-добре подготвен клас за избран  народен будител в периода  от 1 ноември 2023 г.  до…
Още…

Занимания 2023/ 2024

Уважаеми родители, През учебната 2023/2024 година на територията на Средно училище “Черноризец Храбър“ при безплатно използване на материалната база от учениците от училището са организирани 32 клуба по интереси в различни направления: спорт, изкуство, природни и хуманитарни науки, здравословен начин…
Още…