Author Archive: Мария Николова

Промени в дневния режим от 13.11.2020г

Уважаеми колеги, родители и ученици, във връзка с въведеното обучение от разстояние за учениците от VІ до ХІІ клас и спазването на разпоредбите на Наредба № 10 за организация на дейностите в  училищното образование (чл.7 ал. 6- продължителност на учебните…
Още…

Одобрен начален учител

П Р О Т О К О Л Днес, 12. 11. 2020 г., комисия, назначена със Заповед №№РД-10-597/ 06.10.2020 г. на директора на СУ „Черноризец Храбър“ – Пловдив, след проведено събеседване с кандидатите за обявеното свободно работно място за длъжност…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в начален етап

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител в начален етап Комисията, съгласно заповед №РД-10-597/ 06.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител в начален етап. Допуснатите кандидати да се явят за интервю както следва: График…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по български език и литература

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по български език и литература Комисията, съгласно заповед №РД-10-387/ 19.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място – учител по български език и литература. Допуснатите кандидати да…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по история и география

Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител по история и география Комисията, съгласно заповед №РД-10-364/ 16.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане на обявеното свободно работно място за учител по история и география. Допуснатите кандидати да се явят…
Още…

Допуснати кандидати за събеседване за учител ЦДО в начален етап

  Допуснати кандидати за събеседване за позицията учител ЦДО в начален етап Комисията, съгласно заповед №РД-10-305/ 07.10.2020 г. допуска до интервю следните кандидати за заемане обявения щат за учител ЦДО в начален етап. Допуснатите кандидати да се явят за интервю…
Още…