Author Archive: Гергана Величкова

Блестящи резултати на финалния кръг на национално състезание “Практични финанси” от календара на МОН

Ивон Гарабинова и Марая Печева от 11. б клас представиха СУ“Черноризец Храбър“ и своя преподавател госпожа Росица Ангелова на финалния кръг на НС “Практични финанси”, което се проведе в 19 СУ“Елин Пелин”- София.От 5. до 7. април 2024 г. те…
Още…

Дебат на тема “Имаме ли свобода на избор?”

На 5 март, в час по философия, учениците от 9 б клас паралелка “Графичен дизайн” проведоха стимулиращ дебат на тема “Имаме ли свобода на избор?”, с участието на г-жа Красимира Йовчева като модератор, г-жа Цветелина Пацева и г-жа Камелия Йорданова. …
Още…

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Проектът се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално образование и обучение, което да отговаря на бързо променящите се нужди на пазара на труда. За популяризиране на…
Още…