Новини

Насочване на ученици

Насочване на ученици, завършили VII клас през учебната 2020/ 2021 г., с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен…
Още…

Победители в Национален конкурс “Финансов #LIFEHACK за моето бъдеще”.

Победители в Национален конкурс “Финансов #LIFEHACK за моето бъдеще”. Идеята на конкурса е да мотивира младите хора да бъдат финансово грамотни, да умеят да планират личния си бюджет. Знанията, които учениците са придобили в часовете по “Предприемачество и бизнес” им…
Още…

Закрилници на мечките

За поредна година учениците и учителите на СУ „Черноризец Храбър“ – град Пловдив отбелязахме Деня на Земята под мотото „Да възстановим Земята“. Влязохме в ролята на Закрилници на мечките. Те са част от живата природа, която всички ние трябва да…
Още…

Национално състезание “Практични финанси”- резултати

На 10 и 11 април се състоя финалът на Национално състезание “Практични финанси”. В него взеха участие 92 ученици от училища от цялата страна. Нашите ученици от профил “Предприемачество и бизнес”, ръководени от госпожа Росица Ангелова, представиха себе си и…
Още…

Присъствен учебен процес от 12.04.2021г. до 30.04.2021г.

Уважаеми родители, учители, ученици, със заповед на Министъра на здравеопазването zapoved-rd-01-220-08-04-2021  се възобновява присъственият учебен процес за: учениците от 1-ви до 4-ти клас; учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:             …
Още…

ВАЖНО – Учебен процес от 22.03. до 31.03.2021г.

Уважаеми родители и ученици, Съгласно заповед № РД-09-748/ 19.03.2021 на МЗ и заповед № РД-10-1436/ 19.03.2021 на директора на училище СУ „Черноризец Храбър“ Пловдив от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, обучението за всички ученици от I-ви до XII-ми клас ще се…
Още…

Световен ден на рециклирането

Бяха разгледани интересени филми и презентация на тема намаляване на отпадъците, последиците от замърсяването и какво може да направи всеки един от нас. Презентация: https://drive.google.com/file/d/12PsZBjPgQdyAECo1qESeK3fQVW2mVlW7/view?usp=sharing Видеа: https://www.youtube.com/watch?v=ZywwGM9TS6U .https://www.youtube.com/watch?v=ZywwGM9TS6U .https://www.youtube.com/watch?v=c_UEsOuqzUI