II ри гимназиален

Държавни зрелостни изпити

2023/ 2024 година

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

  • Всичко за матурите, новини, тестове и информация на сайта на МОН Виж тук…
  • Съобщение на МОН за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

Сесия май – юни Дати за провеждане
Български език и литература 17 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията) 20 май 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 22 май 2024 г. – 31 май 2024 г.
Сесия август – септември
Български език и литература 22 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит/ задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му теория по професията) 23 август 2024 г.
начало 08:30 часа
Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 август 2024 г. – 30 август 2024 г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

График на дейностите за организацията