II ри гимназиален

Държавни зрелостни изпити

2021/2022 година

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

  • Всичко за матурите, новини, тестове и информация на сайта на МОН Виж тук…
  • Съобщение на МОН за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (12 клас)

 МАЙСКА СЕСИЯ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 3. 02 – 18. 02. 2022 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучавате
  • до 17. 05. 2022 г.– получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ (по електронен път)

Български език и литература   –  18 май 2022 г., начало 08.30 часа

Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2022 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      – в периода 26 май – 3 юни 2022 г.

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

  • 27. 06 – 08. 07. 2022 г.– подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
  • до 23. 08. 2022 г.– получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити

Български език и литература  –  25 август 2022 г., начало 08.30 часа

Втори ДЗИ                               –  26 август 2022 г., начало 08.30 часа

ДЗИ по желание на ученика      в периода 29 август – 02  септември 2022 г.